STATEMENT OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, JOKO WIDODO ON DEVELOPMENTS IN JAKARTA

STATEMENT OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, JOKO WIDODO ON DEVELOPMENTS IN JAKARTA :

 1. I have heard and received reports of explosions in some areas of Jakarta.
 2. Regarding the details of events, till now I have not received further information and reports.
 3. Of course, I express deep condolences to the victims of the explosion.
 4. I ask all parties not to speculate about anything before there is an explanation and an intensive investigation of the Police. Let’s give an opportunity to the police to investigate and to find out who masterminded this act of terror.
 5. This act clearly disturbs public tranquility and spread terror among the citizens, who have so far been safe.
 6. Whatever the motive is, we condemn these acts of terror that disturb public tranquility and damaged public facilities.

 

PERNYATAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKOWI MENGENAI PERKEMBANGAN DI JAKARTA :

 1. Saya telah mendengar dan mendapat laporan tentang adanya ledakan di beberapa kawasan, Jakarta.
 2. Mengenai detail kejadian, sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi dan laporan lebih lanjut.
 3. Tentu saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada korban akibat ledakan tersebut.
 4. Saya minta kepada semua pihak untuk tidak berspekulasi apapun, sebelum ada penjelasan dan penyelidikan secara intensif pihak Polri. Mari kita beri kesempatan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan dan mengusut siapa pelaku sekaligus dalang terror ini.
 5. Perbuatan ini jelas mengganggu ketenangan publik dan menebar terror kepada warga, yang selama ini sudah terjaga.
 6. Apapun motifnya, kita mengutuk perbuatan terror yang mengganggu ketenangan publik dan merusak fasilitas publik.

 

PROHLÁŠENÍ  PREZIDENTA INDONÉSKÉ REPUBLIKY, PANA JOKO WIDODO, O POSLEDNÍM VÝVOJI V  JAKARTĚ :

 1. Vyposlechl jsem a obdržel zprávy o explozích v některých oblastech Jakarty.
 2. Pokud jde o detaily událostí, doteď jsem neobdržel podrobnější informace.
 3. Samozřejmě vyjadřiji hlubokou soustrast obětem výbuchu.
 4. Žádám všechny , aby nepodléhali spekulacím před vysvětlením a intenzivním vyšetřováním policie. Pojďme dát policii příležitost vyšetřovat a zjistit, kdo připravil tento teroristický čin.
 5. Tento čin narušuje veřejný klid a šíří hrůzu mezi občany, kteří byli dosud v bezpečí.
 6. Ať už je motiv jakýkoliv, odsuzujeme tyto teroristické činy, které narušují veřejný klid a poškozují veřejná zařízení.

Similar Articles

Top