Indonésie ujišťuje Palestince o své podpoře prostřednictvím výstavy cestovního ruchu

Velvyslanectví se zúčastnilo veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2016, který se konal v Praze 18. až 21. února 2016. Holiday World je největším veletrhem cestovního ruchu ve středoevropském regionu. Organizace akce v roce 2016 se nesla ve znamení 25. výročí tedy “stříbrného jubilea”.

Výstava byla slavnostně otevřena ministryní pro místní rozvoj České republiky Karlou Šlechtovou. Ministryně Šlechtová zdůraznila, že jde o veletrh cestovního ruchu, nabízející mnohé netradiční ale bezpečné destinace pro české občany. Co se týče příchozích turistů, veletrh podporuje rozvoj cestovního ruchu i v jiných regionech České republiky nejen v hlavním městě Praze.

Po otevření výstavy se ministryně Šlechtová zastavila u indonéského stánku a byla vřele uvítána velvyslancem Indonéské republiky, Aulia Aman Rachmanem. Ministryně Šlechtová, jež byla doprovázena palestinskou ministryní cestovního ruchu, Rula Ma’ay´ahas, s velvyslancem Auliou v přátelské atmosféře podiskutovali a vyměnili si názory.

Ministryně Šlechtová vyjádřila uznání velvyslanci Aulia Rachmanovi pro způsob, jakým velvyslanectví v Praze zastupuje Indonésii svou účastí na Holiday World. Ocenila koncepci indonéského stánku, jako prostého ale přitom prezentujícího mnohé turistické a kulturní destinace Indonésie. Ministryně Šlechtová také zopakovala svou touhu navštívit Indonésii za účelem dalšího posílení spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi oběma zeměmi.

V reakci na to velvyslanec Aulia vyjádřil svou připravenost realizovat možnou návštěvu. Velvyslanec Aulia rovněž souhlasil, že návštěva by dále posílila spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi oběma zeměmi, a jistě k větší vzájemné turistické výměně.

Mezitím, v reakci na přítomnost palestinské ministryně cestovního ruchu, Rula Ma’ay’ahas, velvyslanec Aulia zopakoval indonéskou podporu Palestincům. V tomto ohledu velvyslanec Aulia uvítala účast palestinského představitele na Holiday World a vyjádřil připravenost posílit spolupráci s palestinským zástupcem v Praze v různých oblastech.

Letos je to již 7. účast velvyslanectví na výstavě konané na ploše o rozloze přibližně 18 km2. Na Holiday World 2016 se představilo ne méně než 650 účastníků z 48 zemí.

Letos Indonéské velvyslanectví v Praze vytvořilo jednoduchý a otevřený koncept, který symbolizuje otevřenost a pohostinnost Indonésie. Velvyslanectví v Praze využívá svou účast jako propagační mechanismus sestávající z propagace cestovního ruchu, kvalitnchí produktů, umění a kultury a indonéské kuchyně.

Velvyslanectví v Praze také přizvalo řadu českých partnerů k účasti na Holiday World 2016.

K propagaci nábytku vysoké kvality, velvyslanectví v Praze přizvalo Firmu Kopa – dovozce indonéského nábytku.

Co se týče cestovního ruchu, indonéské velvyslanectví v Praze spolupracovalo s řadou cestovních kanceláří v České republice – Aquatravel, Sea Lady a Relax Bali, které nabízejí cesty do Indonésie.

Pro prezentaci kávy, jako jednoho ze stěžejních produktů Indonésie, velvyslanectví pozvalo ke spolupráci jednu z nejznámějších škol baristy v Praze – Škola Kávy k provozování Coffe Corner, kde se podávala káva doprovázená různými kulinářskými specialitami typickými pro Indonésii.

V rámci umění a kultury, indonéské velvyslanectví zapojilo jednu z bývalých českých studentek grantového programu Dharmasiswa k ukázce tradiční výroby batiku. Pokud jde o kulturní vystoupení, zúčastnilo se české studio Kintari, které se zabývá původní indonéskou kulturou a prezentuje ji.

Velvyslanec Aulia potvrdil, že v roce 2016 bude velvyslanectví provádět tzv. Integrovanou prezentační strategii, pokud jde o podporu indonéského potenciálu. Účasti na cestovních veletrzích budou použity na podporu investic a obchodu. A naopak, obchodní a investiční akce se využijí na podporu cestovního ruchu.

Tato integrovaná strategie je jednou z podpor ke zvýšení obchodu, cestovního ruchu a investic (TTI), což jsou dnešní priority vlády v Inonésii.

Velvyslanec Aulia potvrzuje, že vrcholem propagační strategie TTI v roce 2016 je vybrání Indonésie jako Guest Country of Honor pro Holiday World 2017. K dosažení těchto cílů velvyslanec Aulia prosí o  modlitbu a podporu od všech zúčastněných stran.

 

Velvyslanec Indonéské republiky, Aulia Aman Rachman (vpravo) srdečně rozmlouvá s minsitryní pro místní rozvoj České republiky, Karlou Šlechtovou (uprostřed) a palestinskou ministryní cestovního ruchu Rula Ma'ay´ahas (vlevo) na otevření veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2016 v Praze, dne 18. února 2016.
Velvyslanec Indonéské republiky, Aulia Aman Rachman (vpravo) srdečně rozmlouvá s minsitryní pro místní rozvoj České republiky, Karlou Šlechtovou (uprostřed) a palestinskou ministryní cestovního ruchu Rula Ma’ay´ahas (vlevo) na otevření veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2016 v Praze, dne 18. února 2016.

 

Velvyslanec Indonéské republiky, Aulia Aman Rachman (vpravo) srdečně rozmlouvá s minsitryní pro místní rozvoj České republiky, Karlou Šlechtovou (uprostřed) a palestinskou ministryní cestovního ruchu Rula Ma'ay´ahas (vlevo) na otevření veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2016 v Praze, dne 18. února 2016. Velvyslanectví také vystavilo sochu Varana Komodského, který se stal zvláštní atrakcí.
Velvyslanec Indonéské republiky, Aulia Aman Rachman (vpravo) srdečně rozmlouvá s minsitryní pro místní rozvoj České republiky, Karlou Šlechtovou (uprostřed) a palestinskou ministryní cestovního ruchu Rula Ma’ay´ahas (vlevo) na otevření veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2016 v Praze, dne 18. února 2016. Velvyslanectví také vystavilo sochu Varana Komodského, který se stal zvláštní atrakcí.

 

Velvyslanec Indonéské republiky, Aulia Aman Rachman (vpravo) připíná minsitryni pro místní rozvoj České republiky, Karle Šlechtové batikovanou šálu za přítomnosti palestinské ministryně cestovního ruchu Rula Ma'ay´ahas na otevření veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2016 v Praze, dne 18. února 2016.
Velvyslanec Indonéské republiky, Aulia Aman Rachman (vpravo) připíná minsitryni pro místní rozvoj České republiky, Karle Šlechtové batikovanou šálu za přítomnosti palestinské ministryně cestovního ruchu Rula Ma’ay´ahas na otevření veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2016 v Praze, dne 18. února 2016.

 

Velvyslanec Indonéské republiky, Aulia Aman Rachman připíná palestinské minsitryni cestovního ruchu Rula Ma'ay´ahas, batikovanou šálu, poté co jí předal i ministryni pro místní rozvoj České republiky, Karle Šlechtové. Otevření výstavy cestovního ruchu Holiday World 2016 v Praze, dne 18. února 2016.
Velvyslanec Indonéské republiky, Aulia Aman Rachman připíná palestinské minsitryni cestovního ruchu Rula Ma’ay´ahas, batikovanou šálu, poté co jí předal i ministryni pro místní rozvoj České republiky, Karle Šlechtové. Otevření výstavy cestovního ruchu Holiday World 2016 v Praze, dne 18. února 2016.

 

Ukázka batikování bývalou studentkou stipendijního programu Darmasiswa u indonéského stánku na veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze, 18. února 2016.
Ukázka batikování bývalou studentkou stipendijního programu Darmasiswa u indonéského stánku na veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze, 18. února 2016.

 

Indonéský velvyslanec v České republice, Aulia Aman Rachman (druhý zprava) na snímku s partnerem velvyslanectví v Praze Roberto Trevisanem, majitelem školy pro baristy - Škola kávy Praha (druhý zleva), doprovázený sistentkou Štěpánka Horálková ( zcela vlevo) a pracovníkem ekonomického oddělení velvyslanectví Ahmadem Adnanem (zcela vpravo) při zahájení cestovního veletrhu Holiday World v Praze, Česká republika, 18. února, 2016. Škola kávy je partnerem velvyslanectví v Praze v podpoře indonéské kávy.
Indonéský velvyslanec v České republice, Aulia Aman Rachman (druhý zprava) na snímku s partnerem velvyslanectví v Praze Roberto Trevisanem, majitelem školy pro baristy – Škola kávy Praha (druhý zleva), doprovázený sistentkou Štěpánka Horálková ( zcela vlevo) a pracovníkem ekonomického oddělení velvyslanectví Ahmadem Adnanem (zcela vpravo) při zahájení cestovního veletrhu Holiday World v Praze, Česká republika, 18. února, 2016. Škola kávy je partnerem velvyslanectví v Praze v podpoře indonéské kávy.

 

Tanečnice ze skupiny Kintari vystupuje s s balijským tancem na cestovním veletrhu Holiday World v Praze, Česká republika, 18. února, 2016
Tanečnice ze skupiny Kintari vystupuje s s balijským tancem na cestovním veletrhu Holiday World v Praze, Česká republika, 18. února, 2016

 

Coffee Corner v indonéském stánku na veletrhu Holiday World 2016 propaguje kávové produkty z Indonésie v České republice. Na šále je nápis "Palestina" jako výraz podpory právě Palestině.
Coffee Corner v indonéském stánku na veletrhu Holiday World 2016 propaguje kávové produkty z Indonésie v České republice. Na šále je nápis “Palestina” jako výraz podpory právě Palestině.

 

Stánek Indonéského velvyslanectví vybavila nábytkem Firma Kopa, dovozce teakovehého nábytku z Indonésie. Veletrh Holiday World, Praha, 18 února 2016.
Stánek Indonéského velvyslanectví vybavila nábytkem Firma Kopa, dovozce teakovehého nábytku z Indonésie. Veletrh Holiday World, Praha, 18 února 2016.

Similar Articles

Top