Visa z Indonéské republiky:

Vízum z Indonéské republiky mohou být vydány ve formě úředním razítkem, list papíru vložen do nebo připojené k pasu, obyčejné karty, nebo elektronickou kartou. Druh víza vydaný tímto způsobem musí být založen na žádosti o vízum.

Žádosti o udělení víza může být provedeno na základě plné moci. Upozorňujeme, že indonéské velvyslanectví v Praze neobdrží žádnou žádost prostřednictvím pošty nebo on-line.

Žádost o vízum by měly být předloženy Velvyslanectví Indonéské republiky v Praze při své Visa a Legalizace pracovní doba http://www.indonesia.cz/consularvisa-service/consular-section-office-hours/

Víza by měly být použity do 90 (devadesáti) dnů, počítáno ode dne vydání.
Jakákoliv cizí státní příslušník, který nevyužije víza v rámci tohoto stanoveného období, nebo ztratí jeho / její víza, musí předložit opakované žádosti o nové vízum.

 

Příslušným orgánům a úředníkům:

Imigrační atašé na velvyslanectví nebo konzulární úřad Indonéské republiky nebo jiného určeného úředníka (dále jen Visa důstojník) je oprávněn vydat nebo odmítnout diplomatický nebo služební žádostí o víza v souladu s rozhodnutím ministra zahraničních věcí.

Vízový úředník je oprávněn vydávat nebo zamítat žádosti o povolení návštěvy Visa, v souladu s rozhodnutím generálního ředitele pro imigraci jménem ministra spravedlnosti.

Generální ředitel pro imigraci mohou zcela povolit Visa osobu, aby vydání nebo o zamítnutí žádosti o povolení návštěvy vízech.

Visa úředník má plnou pravomoc udělit vízum cizinci, který je v držení národní pas nebo jiný platný cestovní doklad.

Visa důstojník, po schválení generálního ředitele pro imigraci, udělí vízum k jednotlivci nejsou držiteli cestovního pasu nebo jiného cestovního dokladu (osoba bez státní příslušnosti).

Vstupné do Indonésie zůstává pod dohledem imigračního úředníka v přístavu vstupu