ANNOUNCEMENT / OZNÁMENÍ

Visa Section of the Embassy of the Republic of Indonesia in Prague  will  be closed on Thursday, May 5, 2016 due to Ascension Day of Jesus Christ (Indonesian National Holiday). It will reopen on Monday, May 9, 2016.

Visa úsek Velvyslanectví Indonéské republiky v Praze bude uzavřena ve čtvrtek 5. května 2016 v důsledku Nanebevstoupení Páně Ježíše Krista (indonéský národní svátek). To bude znovu v pondělí 9. května 2016.

Similar Articles

Top