ANNOUNCEMENT / OZNÁMENÍ

Visa Section is closed on Wednesday, September 28,  2016 due to St Wenceslas Day, Day of the Czech Statehood. Visa Section of the Embassy will reopen on Thursday, September 29,  2016.
Konzulární oddělení je zavřeno ve středu 28 Září 2016 z důvodu Svátek svatého Václava Den české Státnosti . Konzulární oddělení velvyslanectví bude opět otevřeno ve čtvrtek, 29. Září  2016.

Similar Articles

Top