ANNOUNCEMENT / OZNÁMENÍ

The Embassy of the Republic of Indonesia will be closed on Thursday, 30 May 2019 in the observance of the Ascension Day of Jesus Christ and on 3 – 7 June 2019 due to Ramadhan holiday. The Embassy will be fully operational on Monday, 10 June 2019.

Velvyslanectví Indonéské Republiky je zavřeno ve čtvrtek, 30 Května 2019 z důvodu svátku Nanebevstoupení Ježíše Krista, a 3 – 7 června 2019 Ramadan Svatek. Velvyslanectví Indonéské Republiky bude opět otevřeno v pondělí 10 června 2019.

Similar Articles

Top