ANNOUNCEMENT / OZNÁMENÍ

Consular Section of the Embassy of the Republic of Indonesia in Prague  will  be  closed   on Thursday, 25 May 2017, due to the Holiday of the Ascension Day of Jesus Christ.
The Embassy will reopen on  Monday, 29 May 2017.

Konzulární oddělení Velvyslanectví Indonéské republiky v  Praze bude  zavřeno  ve čtvrtek, 25. května 2017  z  důvodu Svátku Nanebevstoupení Ježíše Krista.
Velvyslanectví bude opět otevřeno v pondělí, 29 května 2017.

Similar Articles

Top